مرادی: هدف اصلی ما موفقیت در رقابت های آسیایی و صعود به جام جهانی است