ایران در جایگاه هفتم/ آمریکا طعم شکست را چشید و در جایگاه دوم قرار گرفت