هشدار رئیس سازمان لیگ اسپانیا به بارسلونا و اسپانیول