مرحله مقدماتی لیگ برتر کبدی استاندارد به پایان رسید