آندره پانادیچ: باید در ورزشگاه درفشی‌فر یک بیمارستان تأسیس کنیم!