کارشناس داوری: سوشا مکانی باید اخراج می‌شد/ اخراج طارمی درست بود