نتایج و جدول رده‌بندی جام‌جهانی‌والیبال در روز نهم