توئیت معنادار رئیس کمیته برگزاری لالیگا/ بارسلونا در لالیگا دیگر جایی نخواهد داشت