الان به پرسپوليس سر بزنم مي‌گويند دنبال پست و مقام آمده!