قتل سریالی 19 روستایی در کمتر از 12 ساعت / این جوان قمارباز بود + عکس