دستگیری سارقان مسلح آزادراه خلیج فارس/ افزایش 6 درصدی کشفیات سرقت در ماهشهر