2 گروهک تروریستی از مرزهای ایران عقب نشینی می‎کنند