کلاهبردار میلیاردی تحت عنوان نمایندگی فروش خودرو از گلستان تا سیستان