عکس رقیب قهرمان معروف ایرانی کشتی که در راه داعش کشته شد