بارش برف و باران و کاهش 20 درجه ای دمای هوا در خلخال