۷۷۳ عملیات امداد و نجات در البرز/آسیب دیدگی بیش از ۴۰۰۰ نفر