انجام ۲۰ عملیات امداد و نجات در البرز/۵۵ نفر حادثه دیدند