پرواز هواپیمایی قشم‌ایر مشهد در آسمان یک موتور را از دست داد