آزار واذیت دختر دانش آموز توسط 2 پسر داخل خودروی نقره ای