کاهش 3 درصدی تلفات و تصادفات جاده‌ای/ افزایش 30 درصد جمع‌آوری شناسایی معتادان