خودکشی پسر بچه 11 ساله در مدرسه / او آزار دیده بود+عکس