قتل بسیار وحشیانه زن جوان به دست مرد سنگدل / به خاطر حفظ آبرویم این کار را کردم + عکس قاتل و مقتول