نیمه شب وارد خانه ویلایی شدم و خودم را بالای سر زن تنها در اتاق خواب رساند و ...