پاسخ معاون جهرمی به انتقاد درباره شبکه ملی اطلاعات