پروژه نمایشگر منحنی برای گوشی LG G6 کنار گذاشته شد