مشتری ناراضی ده‌ها آیفون را در فروشگاه اپل تخریب کرد