کمپانی دیزنی خبر تولید فیلم سینمایی «شیر شاه» را تایید کرد