جایگزین جک هدفون در نسل بعدی گوشی های هوشمند مشخص شد