برخی منابع از احتمال عرضه‌ی رایگان بازی Battleborn خبر می‌دهند