آپدیت: معرفی نخستین خودروی تمام الکتریکی مرسدس بنز