فراخوان جهانی گلکسی نوت 7 هم نتوانست از محبوبیت این فبلت در کره جنوبی بکاهد