گوشی‌های جدید شیوآمی به فناوری نسل بعدی آیفون مجهز شد