عدد اول بعدی را کشف کنید و ۱۵۰ هزار دلار جایزه بگیرید!