هواوی 13 آبان را زمان رونمایی از پرچمدار جدید خود اعلام کرد؛ میت 9 معرفی می شود؟