آیا احتمال انفجار نسخه‌های جایگزین نوت ۷ نیز وجود دارد؟!