یک میلیون کاربر جهانی از Note 7 ایمن شده استفاده می‌کنند