تکنولوژی جدید اپل/ آیفون‌ها حین رانندگی قفل می شوند