پیش بینی پایین ماندن سود سامسونگ در 3 ماهه سوم امسال!