مایکروسافت: به اختلال اسکایپ آگاهیم و در حال تلاش برای رفع آن هستیم