ال جی تلفن هوشمند تاشوی خود به نام Wine Smart Jazz را معرفی کرد