تنها در سه روز iOS 9 بر روی بیش از ۳۶ درصد از دستگاه‌های اپل نصب شده است