کمپانی Omate ساعت‌های هوشمند +TrueSense و trueSense-i را معرفی کرد