فوکوس: لغو سفر پادشاه عربستان به هامبورگ توهینی بزرگ به سران جی ۲۰ است