برگزاری نشست فراکسیون مستقلان ولایی/بررسی نحوه تعامل با سایر فراکسیون‌ها