تئوریسین اصلاحات: اصلاح‌طلبان فیش‌های حقوقی خود را منتشر کنند