تروریست‌ها مجبور شدند با خانواده‌هایشان از غرب دمشق خارج شوند