غرب از پیش شرط های خود در قبال سوریه عقب نشینی می‌کند؟