لطیفه ای که پرویز فتاح در پاسخ سوالی در باره کاندیداتوری اش گفت/در هرحال فرار می کنم!