محمود عباس منتخب اسرائیل است/ معرفی وی به‌عنوان نماینده مردم فلسطین فریب افکار عمومی است