خباثت و خیانت توامان آمریکایی‌ها در مذاکرات مربوط به سوریه/ تهدید روسیه از سوی کِری انحرافی و فرار به جلو است